Duurzaamheid bij Torfs

360°

Onze wens is dat deze 360° zorgzaamheid resulteert in 360° winst. Waarbij groei en duurzaamheid niet met elkaar in conflict zijn.

 

In tegenstelling, wij geloven dat duurzaamheid juist een stimulans is voor groei. 360° groei.

Waarom doen we dit?

Omdat we zien, horen, ervaren dat de wereld verandert en dat mensen nu al de gevolgen ondervinden van deze veranderingen. Gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is, is geen optie. Een bedrijfsmodel waarin de mens en duurzaamheid centraal staan is voor ons de kern om succesvol te zijn en te blijven.

Mooie woorden maar hoe pakken we dit in de praktijk aan?

We gebruiken de norm ISO 26000 als basis voor ons plan van aanpak. ISO 26000 is de internationaal erkende richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Ons actieplan resulteert uit een grootschalige bevraging van onze medewerkers. Het zijn onze medewerkers die samen met het management hebben beslist waar de prioriteiten op vlak van duurzaamheid voor Torfs liggen. Dit actieplan is constant in beweging.

Eco@Torfs

"Onze ambitie is om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Zo zetten we onder meer in op energiemonitoring en - sturing, afvalreductie en hernieuwbare energie."

Energie

Torfs investeert in duurzame energie van eigen bodem.

  • Door middel van zonnepanelen op ons distributiecentrum te Temse produceren we jaarlijks 350 kilowatt-piek elektrisch vermogen. Deze jaarlijkse productie komt overeen met het verbruik van 88 gezinnen en een CO2-reductie van 137 ton.
  • We kopen 100% groene energie aan met garantie van Belgische oorsprong.

In onze winkels hanteren we een eigen energiemonitoringsysteem. Dit systeem stelt ons in staat om ons energieverbruik gedetailleerd op te volgen en van op afstand te sturen. Zo realiseren we energiebesparing op vlak van koeling, verlichting, verwarming en waterverbruik.

Verbouwingen gebeuren volgens de laatste milieustandaarden en oude warmte-installaties worden telkens vervangen door warmtepompen. En we schakelen bij elke verbouwing over naar 100% ledverlichting.

zonnepanelen

Medewerkersbetrokkenheid

Om onze hefboom te vergroten en ook energiereductie bij onze medewerkers thuis te realiseren bieden we groepsaankopen aan.

We bieden dit jaar 2 duurzame groepsaankopen aan:

Groen energiecontract
(elektriciteit en gas)
122 nieuwe contracten
Led-verlichting 567 led-lampen besteld

Biodiversiteit

De laatste jaren staat onze bijenpopulatie enorm onder druk. Dit is problematisch aangezien bijen zorgen voor 80% van de bestuiving van onze planten en 10% van ons voedsel hangt af van deze kleine werkers. Om deze reden hebben we besloten om op ons Hoofdkantoor zelf bijenkasten te plaatsen met plaats voor maar liefst 80.000 bijen!

Lang leven schoenen

Het onderhoud van je schoenen is zeer belangrijk voor de duurzaamheid van je schoenen en om onze ecologische voetafdruk te reduceren. Des te langer dat jouw schoenen meegaan, des te minder nieuwe grondstoffen we moeten gebruiken.

Torfs biedt naast deskundig advies rond het beste onderhoud van je schoenen ook een repair service aan.

Afval

We willen niet enkel zorgen voor minder afval, maar geven ons afval ook een 2de leven. Elk jaar worden er verschillende Torfswinkels volledig verbouwd. We stellen gratis het oude materiaal van deze winkels ter beschikking zodat ze bij onze medewerkers een 2de leven krijgen. Verlichting, meubilair, laminaat,... worden zo 100% gerecupereerd en komen niet op de afvalberg!
Ook aan onze klanten bieden we de mogelijkheid om hun schoenen en kleren een 2de leven te geven. Heel wat winkels hebben een permanente inzamelbox. De inhoud van deze boxen wordt gesorteerd en gerecycleerd door Wereldmissiehulp. Wereldmissiehulp draagt het label Solid’R. Dit label garandeert dat de ingezamelde kleding en schoenen goed terecht komen. Torfs heeft samen met WMH al meer dan 670.000kg oude kleding en schoenen een nieuw leven gegeven.
Onze dozen van webshop ten slotte, worden opgevuld met 100% gerecycleerd papier.

Uit de blog

Fit@Torfs

"We zetten in op 100% fitte medewerkers omdat fitheid voor ons om veel meer draait dan bewegen alleen. Fitheid in geest en lichaam zorgt ongetwijfeld voor meer energie en geluk. Gelukkige medewerkers blijven, binnen onze missie van 360° zorgzaamheid, dé topprioriteit van ons bedrijf."

Diversiteit@Torfs

"We leven steeds meer in een zeer diverse samenleving. Dit manifesteert zich zowel op etnisch-cultureel vlak, als op leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur en handicap. Torfs wil een bedrijf zijn waarin iedereen zich welkom voelt en zijn authentieke ik kan zijn. "

Torfs diversiteit

We willen daarom onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen: inclusie van iedereen die voldoet aan de kwaliteitsnormen van Torfs, ongeacht afkomst, religie, seksualiteit,….

  • We overleggen over diversiteit met experts en belangengroepen
  • Wouter Torfs als ambassadeur voor SODA-jobs. Het SODA-kwaliteitsattest dient als beloning voor leerlingen met een positieve professionele attitude in het BSO en TSO. Zo kunnen we gemotiveerde leerlingen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt. (+beeld sodajobs)
Sodajobs
  • Zowel op ons hoofdkantoor als in ons distributiecentrum bieden we in samenwerking met Let’s Co stageplaatsen aan mensen met een beperking.
Planet@Torfs

"We engageren ons om jaarlijks 1,5% van onze EBITDA te besteden aan goede doelen. We ondersteunen zowel projecten in het Noorden als het Zuiden en gaan met elke partner een structureel partnership aan voor minstens 2 jaar."

Facts en figures

  • We hebben in 2015 al meer dan € 1.380.282 aan goede doelen besteed;
  • Onze medewerkers kunnen jaarlijks zelf projecten indienen voor ons Torfs fonds ter waarde van € 40.000
  • Onze oude schoenen inzamelactie bracht al meer dan € 365.000 op voor goede doelen en we zamelden al meer dan 670.000 kg schoenen in. Sinds 2015 mag onze klant zelf beslissen naar welke goede doelen de opbrengsten van onze oude schoenen actie gaan.
  • Met onze draagtassenactie ten voordele van Cunina bespaarden we meer dan 120.000 kg afval.
  • Vanuit het geloof dat we samen meer kunnen dan alleen, hebben we met 4 Vlaamse ondernemingen, Durabrik, Gijbels, Quinx en Torfs, een gezamenlijk fonds opgericht. We ondersteunen samen organisaties op een structurele manier meer financiële en personele middelen (www.fundation.be).
goede doelen

Leuke initiatieven


40 dagen zonder vlees

Samen met onze medewerkers en klanten gaan we telkens opnieuw de uitdaging aan voor minder vlees en vis gedurende 40 dagen. Zo besparen we allemaal samen op onze ecologische voetafdruk en verleggen we onze culinaire horizonten. Iedereen kan via www.dagenzondervlees.be inschrijven en aansluiten bij onze Schoenen Torfs groep.

Samenwerking jonge designers

Torfs ondersteunt jong, duurzaam talent! Zo gaan we een collab aan met een jong designer, Natalie Lijsebettens van Atelier Collectif d'Anvers. We bieden een laars aan van Collectif d’Anvers, volledig gemaakt met de allerbeste DUURZAME materialen. Deze exclusieve paren kunnen enkel online besteld worden en staan gepresenteerd in onze winkels te Lochristi, Meir, Hasselt, Gent en Wetteren.


Live
chat